8 klasės testų pavyzdžiai 
 
 

8 KLASĖ

2017 metais bus parengti šie Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testai 8 klasės mokiniams: 

  • skaitymo (teksto suvokimo) testas
  • rašymo (teksto kūrimo) testas
  • matematikos testas
  • gamtos mokslų testas
  • socialinių mokslų testas

Vieno testo atlikimui 8 klasėje skiriama 60 min.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais, tačiau skaitymo ir rašymo testai bus pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

NMPP testų skelbimo KELTO sistemoje ir VYKDYMO MOKYKLOSE GRAFIKAS 2016-2017 m. m.  (pdf)

Bendrieji 8 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms 2017 m.

 

NMPP testų pavyzdžiai:

2017 m. testai:

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *  
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos *  
 ---------------        
Matematika (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *  

Matematika (vertimas į rusų kalbą)

Testas      
Matematika (vertimas į lenkų kalbą) Testas      
 ---------------        

Gamtos mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *
Gamtos mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Gamtos mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        

Socialiniai mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*  
Socialiniai mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Socialiniai mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys**. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

**Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

 

2016 m. testai:

Bendrieji testų vykdymo nurodymai 2016 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos  
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos  
 ---------------        
Matematika (pakoreguotas variantas) (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos  

Matematika (vertimas į rusų kalbą)

Testas      
Matematika (vertimas į lenkų kalbą) Testas      
 ---------------        

Gamtos mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos
Gamtos mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Gamtos mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        

Socialiniai mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos  
Socialiniai mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Socialiniai mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2015 metai

  • Bendrieji nurodymai mokiniams (lietuvių kalba)
  • Bendrieji nurodymai mokiniams (rusų kalba)
  • Bendrieji nurodymai mokiniams (lenkų kalba) 
Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo 
instrukcija
 Testo 
charakteristikos 
 
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo 
instrukcija
Testo 
charakteristikos 
Rašymo darbų
ir jų vertinimo
pavyzdžiai 
 ---------------        
Matematika 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo 
instrukcija
*
Testo 
charakteristikos
*
 
Matematika (vertimas į 
rusų kalbą)
Testas      
Matematika (vertimas į 
lenkų kalbą)
Testas      
---------------        

Gamtos mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo 
instrukcija
*
Testo 
charakteristikos
*
Gamtos mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Gamtos mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
---------------        

Socialiniai mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo 
instrukcija
*
Testo 
charakteristikos
*
 
Socialiniai mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Socialiniai mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2014 metai

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo
instrukcija
 
 Testo
charakteristikos
 
 ---------------      
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
 
Testo
charakteristikos
  
 ---------------      
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
*
Testo
charakteristikos
*
Matematika (vertimas į
rusų kalbą)
Testas    
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas    
---------------      
Istorija (lietuvių kalba) Testas Vertinimo
instrukcija
*
Testo
charakteristikos
*
Istorija (vertimas į rusų kalbą) Testas    
Istorija (vertimas į lenkų kalbą) Testas    

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.
 

2013 metai

        Rezultatai**
Skaitymas (lietuvių kalba) Тestas Vertinimo instrukcija  Testo charakteristikos Rezultatai (mokinių iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba)
         Rezultatai (mokinių iš mokyklų rusų mokomąja kalba) ***
        Rezultatai (mokinių iš mokyklų lenkų mokomąja kalba) ***
 ---------------        
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas   Vertinimo instrukcija   Rezultatai (mokinių iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba)
        Rezultatai (mokinių iš mokyklų rusų mokomąja kalba) ***
        Rezultatai (mokinių iš mokyklų lenkų mokomąja kalba) ***
 ---------------        
Matematika (lietuvių kalba)  Testas  Vertinimo instrukcija*  Testo charakteristikos* Rezultatai
Matematika (vertimas į
rusų kalbą)
 Testas      
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
 Testas      
 ---------------        
Istorija
(lietuvių kalba)
Testas  Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos  Rezultatai

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

** Palyginimui pateikiami 2012 metų nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo rezultatai.

*** Šį testą visi mokiniai mokiniai atliko lietuvių kalba.
 

 2012 metai

Bendrieji testų vykdymo nurodymai

1 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Istorija Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

 

2 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Istorija Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

 

 

  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai