PROJEKTO MOKYKLOS 
 
 

 PROJEKTO MOKYKLOS

Nacionalinio egzaminų centro projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ (toliau – Projektas) dalyvauja 10 pilotinių mokyklų.

Bendradarbiavimo su mokyklomis tikslas – įgyvendinant Projektą nacionaliniu bei mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras bei plėtoti mokinių pasiekimų testų duomenų panaudojimo galimybes gerinant ugdymo kokybę.

Bendradarbiavimo uždaviniai: nacionaliniam lygmeniui teikti informaciją apie standartizuotų vertinimo įrankių rengimą bei panaudojimą, testų duomenų analizę ir jos rezultatų panaudojimą vertinant pasirinktų ugdymo turinio sričių tiriamų klasių mokinių pasiekimus ir lyginant juos su šalies atitinkamų klasių mokinių pasiekimais.

Projekto mokyklos:

Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

Klaipėdos r. Gargždų „Minijos“ progimnazija

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

Tauragės „Šaltinio“ progimnazija

Utenos Krašuonos progimnazija

Vilniaus Baltupių progimnazija

Vilniaus Žemynos progimnazija
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai