Karjera 
 
 

Įstaigos pavadinimas:

Nacionalinis egzaminų centras

Pareigos :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

Pareigų pavadinimas:

Egzaminų techninio ir technologinio aptarnavimo skyriaus vedėjas

Darbo vieta:

M. Katkaus g. 44, Vilnius

Reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas informacinių technologijų srityje;
 • MySQL, Microsoft SQL ir ORACLE duomenų bazių valdymo sistemos pagrindinių veikimo ir administravimo principų, MS.NET technologijų, Microsoft Windows operacinių sistemų pagrindu veikiančių technologijų (Active Directory, SharePoint ir kt.). išmanymas, darbo patirtis su jomis;
 • gebėjimas programuoti;
 • duomenų ir sisteminės programinės įrangos rezervinio kopijavimo ir atstatymo principų bei metodų išmanymas;
 • teisės aktų reglamentuojančių informacinių sistemų kūrimą ir duomenų apsaugos strategijos formavimą žinojimas;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir pateikti kitiems;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

 

Privalumais laikoma:

 • vadovaujančio darbo patirtis;
 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, brandos egzaminų, įskaitų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo struktūros, organizavimo ir vykdymo tvarkos žinojimas;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu.

Funkcijos:

 • Vadovaudamasis norminiais teisės aktais organizuoja ir planuoja skyriaus veiklą, duoda privalomus nurodymus ir paskirsto darbus skyriaus darbuotojams, kiekvienu konkrečiu atveju įvertina esamus, galimus ir reikiamus skyriaus žmoniškuosius išteklius šioms funkcijoms įgyvendinti, užtikrina užduočių ir pavedimų įvykdymą tinkamai ir laiku, derina pavaldžių darbuotojų rengiamus dokumentus, kontroliuoja jų darbą bei užtikrina skyriaus darbo drausmę.
 • Projektuoja, tvarko, prižiūri ir tobulina Nacionalinio egzaminų centro informacinę sistemą NECIS ir užtikrina šios sistemos patikimą funkcionavimą.
 • Kuria programines priemones įvairiems Nacionalinio egzaminų centro darbams atlikti.
 • Rūpinasi Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos saugumo užtikrinimu.
 • Vadovaudamasis egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka rūpinasi laiku parengti Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos dalį KELTAS naujai brandos egzaminų sesijai.
 • Konsultuoja savivaldybių švietimo padalinių ir mokyklų atsakingus specialistus darbo su duomenų perdavimo sistema KELTAS klausimais, tvarko duomenų perdavimo sistemos KELTAS sritį „Klausimai ir problemos“.
 • Teikia pasiūlymus ir rengia technines specifikacijas Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos tobulinimui.
 • Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų užduočių spausdinimą, pakavimą ir transportavimą.
 • Konsultuoja Centro darbuotojus IT taikymo klausimais.
 • Kompetencijos ribose inicijuoja dokumentų rengimą.
 • Centro direktoriui pavedus atlieka kitus su egzaminų organizavimu, vykdymu bei vertinimu susijusius įpareigojimus.
 

Darbo užmokestis:

-

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą, informacinių technologijų išmanymą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 priedą);
5. Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

Dokumentai priimami adresu:

Nacionalinis egzaminų centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius

El. pašto adresas

centras@nec.lt

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 275 61 80

Prisegti dokumentai:

 

Skelbimas galioja iki:

2017-06-01
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai