Naujienos 
 
 
 
2012-06-22 09:06:33
 

Mokykloms jau paskelbti technologijų, dailės, lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės), gimtosios kalbos (baltarusių), gimtosios kalbos (lenkų), gimtosios kalbos (rusų), muzikos ir muzikologijos mokyklinių brandos egzaminų rezultatai ir privalomo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pagrindinės sesijos rezultatai.

Šiais metais pašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 44852 kandidatai (2011 metais – 49609 kandidatai). Tai 4757 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais.

Lietuvių kalbos (gimtosios) mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 14 761 kandidatas (2561 kandidatais mažiau nei pernai), egzamine dalyvavo 13 223. Šį egzaminą išlaikė apie 96 proc. visų egzamine dalyvavusių kandidatų. 3,05 proc. gavo 9–10 balų įvertinimą.

Į lietuvių kalbos (valstybinės) mokyklinį brandos egzaminą registravosi 1369 kandidatai (262 kandidatais mažiau nei pernai). Egzamine dalyvavo 1275 kandidatai. Apie 98,5 proc. visų egzaminą laikiusių kandidatų gavo teigiamus įvertinimus. 9,5 proc. laikiusių šį egzaminą gavo 9–10 balų įvertinimą.

Į dailės mokyklinį brandos egzaminą registravosi 3354 kandidatai. Egzamine dalyvavo 2898 kandidatai, iš kurių 99,5 proc. egzaminą išlaikė. 30 proc. laikiusių šį egzaminą gavo 9–10 balų įvertinimą.

9697 kandidatai rinkosi laikyti technologijų mokyklinį brandos egzaminą, kuris buvo populiariausias mokyklinis brandos egzaminas tarp šių metų kandidatų. Jame dalyvavo 8786 kandidatai, iš kurių 99,4 proc. egzaminą išlaikė ir apie ketvirtadalis laikiusiųjų gavo aukščiausius įvertinimus.

Į gimtosios kalbos (baltarusių) mokyklinį brandos egzaminą registravosi septyni kandidatai, kurie ir dalyvavo egzamine. Jį išlaikė visi kandidatai ir gavo įvertinimus nuo 5 iki 8 balų.

Gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 1272 kandidatai, iš kurių dalyvavo 1238. Šio egzamino neišlaikė tik du mokiniai. 26 proc. laikiusių šį egzaminą gavo 9–10 balų įvertinimą.

Gimtosios kalbos (rusų) mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 722 kandidatai. Iš jų 660 dalyvavo egzamine. Šio egzamino neišlaikė tik vienas mokinys. 18 proc. laikiusių šį egzaminą gavo 9–10 balų įvertinimą.

Muzikos mokykliniame brandos egzamine dalyvavo 463 kandidatai iš 528 užsiregistravusių į šį egzaminą. Jį išlaikė 97 procentai visų dalyvavusių egzamine.

Į muzikologijos mokyklinį brandos egzaminą registravosi 218 kandidatų. 57 iš jų atliko solinio dainavimo specialybės mokiniams skirtą užduotį, 52 – mušamųjų, pučiamųjų ir liaudies instrumentų specialybių mokiniams skirtą užduotį, styginių, pianistų, chorinio dainavimo ir dirigavimo specialybių mokiniams skirtą užduotį atliko 89 kandidatai, o muzikos teorijos ir kompozicijos specialybių mokiniams skirtą užduotį rinkosi atlikti trys mokiniai. Iš viso šio egzamino neišlaikė 9 kandidatai. Beveik 47 procentai visų dalyvavusių muzikologijos mokykliniame brandos egzamine gavo 9–10 balų.

 

Šiais metais baigiantieji pagrindinio ugdymo programas pirmą kartą dalyvavo privalomame pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Iš viso į pasiekimų patikrinimą buvo užregistruota 38 737 mokinių ir buvusių mokinių.

Lietuvių kalbos (gimtosios) pasiekimų patikrinime dalyvavo 34 539 mokiniai ir buvę mokiniai. Iš jų apie 13,6 proc. gavo 9–10 balų įvertinimą.

Lietuvių kalbos (valstybinės) pasiekimų patikrinime dalyvavo 2620 mokiniai ir buvę mokiniai. Iš jų apie 28,9 proc. gavo 9–10 balų įvertinimą.

Matematikos pasiekimų patikrinime dalyvavo 36 993mokiniai ir buvę mokiniai, iš kurių apie 18,8 proc. gavo 9–10 balų įvertinimą.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai