Naujienos 
 
 
 
2013-06-14 16:20:24
 

  Mokykloms jau paskelbti technologijų, menų ir lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinių brandos egzaminų rezultatai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 15125 kandidatai, egzamine dalyvavo 13 035. Šį egzaminą išlaikė apie 96,3 proc. visų egzamine dalyvavusių kandidatų.
    Kandidatai pagrindinės sesijos mokyklinio brandos egzamino apeliacijas mokyklos vadovui gali pateikti per tris darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. Pagrindinės sesijos apeliacijos išnagrinėjamos per penkias darbo dienas, pakartotinės sesijos – per tris darbo dienas po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino apeliacinius prašymus mokyklos vadovui galima teikti iki birželio 19 dienos.
   Planuojama, kad birželio 19 dieną pirmą kartą šioje sesijoje posėdžiaus Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetas, kuris svarstys ir tvirtins užsienio kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (prancūzų) valstybinių brandos egzaminų rezultatus.
   Pagal 2013 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 125 punktą konkrečią rezultatų skelbimo datą per 3 dienas po Vertinimo komiteto posėdžio nustato Nacionalinio egzaminų centro direktorius. Planuojama Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu užsienio kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (prancūzų) valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datą nustatyti 2013 m. birželio 21 dieną.
  Apie kitų valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas irgi informuosime iš anksto. Vadovaudamasis Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nutarimais, Nacionalinis egzaminų centras egzaminą išlaikiusiems kandidatams priskirs įvertinimus balais nuo 16 iki 100.
   Oficialūs rezultatai mokykloms, kaip jau įprasta, bus pateikiami NEC duomenų perdavimo sistema KELTAS ir atsiunčiant vertinimo komisijos pirmininko ir Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pasirašytus protokolus.
  Nacionalinis egzaminų centras ir šiais metais sudarys moksleiviams galimybę internetu pamatyti visų valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatą.
  Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos bus galima adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.
  Primename, kad pagal 2013 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos direktoriui per tris darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.
 

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai