Naujienos 
 
 
 
2013-06-17 12:12:37
 

2013 metų pagrindinę valstybinių brandos egzaminų sesiją užbaigs informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas, kuris vyks birželio 19 dieną. Egzaminą laikyti rinkosi 2631 kandidatas. Šis egzaminas bus vykdomas 101-ame Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtame centre.

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas bus pirmasis, kuris bus vykdomas elektroninėje egzamino užduoties atlikimo sistemoje. Su elektronine egzamino sistema mokyklos buvo supažindintos vykdant bandomąjį informacinių technologijų brandos egzaminą.

Rengiantis vykdyti šį egzaminą, reikia vadovautis Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-195 (2013 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. (1.3)-V-19 redakcija) patvirtinta Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija.

Egzamino užduotis parengta pagal 2011 metų liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų V-1197 patvirtintą egzamino programą. Joje nurodyta, kad informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino užduotis susideda iš keturių dalių: I. Saugos ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas; II. Tekstinio dokumento maketavimas; III. Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle; IV. Programavimo praktinės užduotys. Egzaminas bus vykdomas be pertraukos.

Detali informacija apie prisijungimą prie elektroninės egzamino užduoties atlikimo sistemos yra skelbiama, ir esant poreikiui, bus atnaujinama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Siūlome susipažinti su informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai