Naujienos 
 
 
 
2013-10-11 09:10:00
 

Iš Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje svarstyti paskelbtų  3 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į 2372 apklausoje dalyvavusių respondentų (mokinių, mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, vertintojų, švietimo darbuotojų ir kt.)  pareikštas nuomones, pastabas, pasiūlymus ir apklausos rezultatus,  atrinktas daugiausia pritarimo sulaukęs Lietuvos moksleivių sąjungos parengtas variantas, papildytas įskaitų, mokyklinių brandos egzaminų, pakartotinės sesijos brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo datomis (žr. 1 pav.). 

1 pav. Balsavimo rezultatai.

Respondentų
grupės
Tvarkaraščių variantai
A B LMS
Mokinys 353 413 1165
Mokyklos vadovas 21 18 23
Mokytojas 99 84 144
Studentai 3 3 7
Švietimo skyrius 5 2 0
Tėvai 1 3 12
Vertintojai 0 3 2
Bendrai 482 526 1353

Tvarkaraštyje numatyta užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų, vokiečių) brandos egzaminus vykdyti šeštadieniais gegužės mėnesį. Kaip ir kasmet, numatytos dvi brandos egzaminų sesijos. 2014 m. pakartotinė brandos egzaminų sesija planuojama tiems kandidatams, kurie dėl pateisinamų priežasčių negalės dalyvauti pagrindinės sesijos brandos egzaminuose.

Prieš teikdami švietimo ir  mokslo ministrui tvirtinti atrinktą 2014 metų kalbų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio variantą, siūlome  su juo susipažinti. Jūsų pasiūlymų, kaip tvarkaraštį patobulinti, ir pastabų laukiame  el. paštu  centras@nec.lt  iki spalio 18 dienos.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai