Naujienos 
 
 
 
2013-10-18 13:30:31
 

Muzikologijos ekspertų grupė parengė egzamino programos projektą. Jame numatoma, kad egzamino struktūra, kaip ir dabar galiojančioje egzamino programoje, lieka ta pati – egzaminą sudarytų dvi dalys – kūrybinė užduotis žodžiu ir egzamino dalis raštu. Kaip ir iki šiol egzamine bus tikrinami mokinių gebėjimai iš solfedžio, harmonijos, muzikos teorijos, muzikos istorijos, muzikos kūrinių analizės sričių.

Atkreiptinas dėmesys, kad egzamino programa parengta remiantis Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programų) muzikos ugdymo dalies programa (toliau – SUKP programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-655 (Žin., Nr. 79-4014).

Apibūdinant egzamino užduoties pobūdį, projekte numatyta, kad egzamino taškų suma yra 100 visų specialybių mokiniams. Kaip ir dabar galiojančioje programoje numatyta, kad preliminari egzamino išlaikymo riba yra 35 procentai egzamino užduoties užduočių taškų sumos. Egzaminas yra išlaikytas tik tada, kai išlaikytos abi jo dalys, t. y. už kūrybinę užduotį ir dalį raštu mokinys turi surinkti ne mažiau kaip po 35 proc. galimų taškų.

Kviečiame teikti savo pastabas ir siūlymus programos projektui, kuris skelbiamas NEC tinklalapio rubrikoje Dokumentų projektai, iki lapkričio 10 dienos elektroninio pašto adresu asta.ranonyte@nec.lt.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai