Naujienos 
 
 
 
2014-02-12 13:38:44
 

Švietimo ir mokslo ministras 2014 metų vasario 3 dieną pasirašė įsakymą, kuriuo pakeistas Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas. Įsakyme nurodyta, kad keičiasi Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoj valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašas ir Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų atitikmenys atitinkamų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nurodoma, kad mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos vadovo įsakymu, jeigu iki kovo 5 dienos yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino, nustatyto įskaitų ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, mokyklos vadovui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

Vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 28.3 punktu mokinys, pasirinkęs laikyti užsienio kalbos egzaminą ir mokyklos direktoriui pateikęs prašymą ir tarptautinio užsienio kalbos egzamino (toliau – TUKE) išlaikymo dokumentą/sertifikatą atitinkamu lygiu, yra atleidžiamas nuo atitinkamos užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino. 

TUKE yra išoriniai egzaminai, rengiami pagal tuos egzaminus administruojančių užsienio institucijų parengtas programas, todėl TUKE rezultatai nėra įrašomi į brandos atestatą. Vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2012-05-17 įsakymu Nr. V-837, brandos atestate prie pasirinktų, bet nelaikytų brandos egzaminų įrašoma ,,atleistas“.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai