Naujienos 
 
 
 
2014-07-01 18:06:31
 

Nacionalinis egzaminų centras liepos 2 dieną skelbia chemijos, informacinių technologijų ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikė 21937 kandidatai. Iš jų 20641 kandidatas mokėsi mokyklose, kuriose mokoma lietuvių kalba, o 1296 – mokyklose, kuriose mokoma tautinių mažumų kalbomis.

Kandidatai turėjo atlikti vieną užduotį – parašyti rašinį. Brandos egzaminui buvo pateiktos dvi samprotavimo rašinio ir dvi literatūrinio rašinio užduotys. Prie kiekvienos temos buvo pateikti trys privalomi autoriai iš Bendrosios programos išplėstinio kurso.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino maksimalus įvertinimas – 100 balų, iš kurių 40 procentų skirta turinio vertinimui, 36 procentai – kalbos taisyklingumui ir 24 procentai – teksto raiškai.

Egzaminą išlaikė 88,09 proc. visų kandidatų. Iš jų 88,4 proc. abiturientų, kurie mokėsi mokyklose lietuvių mokomąja kalba, 83,7 proc., besimokusių mokyklose tautinių mažumų kalbomis. Šimto balų įvertinimą gavo 1,23 proc. visų laikiusiųjų: iš mokyklų, kuriose mokoma lietuvių kalba, šimto balų įvertinimą gavo 1,3 proc. kandidatų, iš mokyklų, kuriose mokoma tautinių mažumų kalbomis – 0,2 proc. Didžiąją šio egzamino šimtukininkų dalį sudaro merginos (84,6 procento). Jų egzamino išlaikymo procentas, gautų taškų vidurkis geresnis nei vaikinų. Kandidatų, kurie mokėsi mokyklose tautinių mažumų mokomomis kalbomis rezultatai (išlaikiusiųjų procentas, vidurkis, šimtukų procentas) labai panašūs į vaikinų, kurie mokėsi mokyklose lietuvių mokomąja kalba, rezultatus.

Daugiausia – 81 procentas kandidatų – rinkosi rašyti samprotavimo rašinį. Literatūrinį rašinį kūrė 19 procentų kandidatų.
Egzaminui išlaikyti reikėjo surinkti 30 proc. egzamino užduoties taškų. Egzamino vertinimo kartelė, lyginant su 2013 m., kaip numatyta brandos egzamino programoje, truputėlį kilstelėta griežtinant vertinimo instrukciją. Vertinimo instrukcija buvo žinoma iš anksto. Ji patvirtinta Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-118. Vertinimo instrukcijos projektas iki 2020 metų taip pat skelbiamas Nacionalinio egzaminų centro svetainėje.

Chemijos valstybinį brandos egzaminą laikė 3102 kandidatai. Egzaminą išlaikė 97,8 proc. visų laikiusiųjų. 100 balų įvertinimą gavo 2,8 proc. kandidatų. Šiame egzamine šimtukininkių merginų taip pat buvo daugiau – 55,1 procento. Egzamino išlaikymo riba – 16 taškų. Egzamino užduotyje 40 proc. taškų atitinka bendrąjį chemijos mokymosi kursą, 60 proc. – išplėstinį. Klausimams atitinkantiems minimalius reikalavimus skiriama 16 proc. užduoties taškų. Chemijos valstybinio brandos egzamino maksimalus įvertinimas – 100 balų, iš kurių 40 procentų skirta žinioms ir supratimui, 40 procentų – taikymui ir 20 procentų – problemų sprendimui.

Informacinių technologijų egzamine, kuris buvo vykdomas elektroninėje egzamino vykdymo sistemoje, dalyvavo 2630 kandidatų. Egzaminą išlaikė 92,2 proc. kandidatų. 100 balų įvertinimą gavo 3,2 proc. kandidatų. Didžiąją šio egzamino šimtukininkų dalį sudaro vaikinai (95,2 procento). Egzamino išlaikymo riba – 20 taškų. Egzamino užduotyje 50 proc. taškų atitinka bendrąjį informacinių technologijų mokymosi kursą, 50 proc. – išplėstinį. Klausimams atitinkantiems minimalius reikalavimus skiriama 20 proc. užduoties taškų. Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino maksimalus įvertinimas – 100 balų, iš kurių 20 procentų skirta žinioms ir supratimui, 60 procentų – taikymui ir 20 procentų – problemų sprendimui.

Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos nuo lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo dienos galima adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.
 

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai