Naujienos 
 
 
 
2015-02-12 16:11:55
 

Nacionalinis egzaminų centras rengia brandos darbo, naujo Lietuvoje mokinių kompetencijų ugdymo ir pasiekimų vertinimo įrankio, programą. Viešam svarstymui teikiamas atnaujintas brandos darbo programos projektas. Planuojama, kad brandos darbą dvyliktokai galės rengti jau 2016 metais.
Primename, brandos darbo programoje numatyta, kad brandos darbas – tai ugdymo procese mokinio rengiamas ilgalaikis darbas, skirtas patikrinti ir įvertinti kompetencijas. Brandos darbą galima rengti iš visų mokinio individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo programos dalykų. Įdiegtas brandos darbas turėtų mokyklinio egzamino statusą, jis būtų pasirenkamas, o ne privalomas, vykdomas ir vertinamas ugdymo proceso metu.
Pagrindinės brandos darbo dalys – darbo rengimo procesas, rezultatas ir jo pristatymas. Brandos darbo vertinimas yra kriterinis.
15 taškų būtų galima gauti už brandos darbo rengimo procesą. Šią dalį vertintų brandos darbo vadovas, kuris rengimo metu konsultuotų mokinį pasirinkusį atlikti brandos darbą iš atskiro mokomojo dalyko ar integruotos mokslo srities. Programos projekto rengėjai mano, kad šiame brandos darbo rengimo etape svarbu įvertinti ne tik mokinio dalykines žinias ir gebėjimus, bet ir jo bendrąsias kompetencijas – kaip jis geba planuoti savo veiklas, kiek savarankiškai ir sistemingai dirba.
Už brandos darbo rezultatą, pavyzdžiui, atliktą gamtamokslinį tyrimą, istorinę analizę ar sukurtą tinklalapį ir pateikiamą tyrimo (gamtamokslinio ar istorinės analizės) ar produkto (sukurto tinklalapio) aprašą, skiriama 25 taškai. Šią dalį vertintų tiek mokinio brandos darbo vadovas, tiek vertinimo komisija. Be formalių reikalavimų darbo atlikimui ir atitikimui išsikeltam tikslui bei suformuluotiems uždaviniams, siūloma vertinti ir brandos darbo idėjos originalumą, tyrimo ar produkto aktualumą, sudėtingumą.
Brandos darbo pristatymą – trečiąją dalį – vertintų tik vertinimo komisija. Už šią dalį skiriama 10 taškų. Programos projekte siūloma, kad mokiniui pristatant savo sukurtą produktą ar atliktą tyrimą, svarbu įvertinti kaip mokinys geba pateikti savo darbo idėją, jos atlikimo etapus, atsakyti į vertinimo komisijos pateikiamus klausimus ir svarbiausia – įsivertinti savo atliktą darbą, įvardyti kokių dalykų išmoko, siekiant užsibrėžto tikslo. Tokiu būdu siekiama įvertinti mokinio socialinius ir komunikacinius gebėjimus, kuriuos demonstruotų per dalykinius brandos darbo pristatymo aspektus.
Klausimus, pastabas ir pasiūlymus dėl brandos darbo programos projekto prašytume siųsti elektroninio pašto adresu asta.ranonyte@nec.lt iki vasario 27 dienos. Kovo – balandžio mėnesiais planuojama organizuoti vaizdo konferenciją brandos darbo įdiegimo tema.
 

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai