Naujienos 
 
 
 
2015-07-08 06:49:53
 

Liepos 8 dieną skelbiami paskutiniai pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų – chemijos, istorijos, fizikos ir informacinių technologijų – rezultatai.

Chemijos valstybinį brandos egzaminą laikė 2919 kandidatų. Egzamino išlaikymo riba – 16 taškų iš 100. Egzaminą išlaikė 96,06 proc. kandidatų (2014 metais – 97,8 proc. kandidatų). 100 balų įvertinimą gavo 0,86 proc. kandidatų (pernai – 2,8 proc. kandidatų). Šimtą balų gavo mokiniai, kurie mokėsi išplėstiniu kursu ir pirmame pusmetyje turėjo 9–10 balų įvertinimus. 53,8 proc. egzaminą išlaikiusių kandidatų surinko nuo 36 iki 85 balų.

Istorijos valstybinį brandos egzaminą laikė 12 151 kandidatas (2014 metais – 14 257 kandidatai). Egzamino išlaikymo riba – 16 taškų iš 100. Egzaminą išlaikė 99,38 proc. kandidatų (2014 metais – 89,3 proc. kandidatų). 100 balų įvertinimą gavo 0,3 proc. kandidatų (pernai – 0,1 proc. kandidatų). Visi šimtą balų gavę mokiniai mokėsi išplėstiniu kursu ir 91,7 proc. iš jų pirmame pusmetyje turėjo 9–10 balų įvertinimus. 61,9 proc. egzaminą išlaikiusių kandidatų surinko nuo 36 iki 85 balų. Palyginti su 2014 metais ne tik pagerėjo egzamino išlaikymo rezultatai, bet ir padidėjo mokinių skaičius, kurie gavo aukščiausius įvertinimus už istorijos valstybinį brandos egzaminą.

Fizikos valstybinį brandos egzaminą laikė 3029 kandidatai. Egzamino išlaikymo riba – 16 taškų iš 100. Egzaminą išlaikė 95,31 proc. kandidatų (2014 metais – 96,5 proc. kandidatų). Šimto balų įvertinimą gavo 1,72 proc. kandidatų (pernai – 0,89 proc. kandidatų). Šimtą balų gavo mokiniai, kurie mokėsi išplėstiniu kursu ir 94 proc. iš jų pirmame pusmetyje turėjo 9–10 balų įvertinimus. 47,3 proc. egzaminą išlaikiusių kandidatų surinko nuo 36 iki 85 balų.

Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą laikė 2519 kandidatų. Šio egzamino išlaikymo riba – 20 taškų iš 100. Egzaminą išlaikė 94,01 proc. kandidatų (2014 metais – 92,2 proc. kandidatų). Šimto balų įvertinimą gavo 8,73 proc. kandidatų (pernai – 3,19 proc. kandidatų). Šimtą balų gavę mokiniai mokėsi išplėstiniu kursu ir 94,6 proc. iš jų pirmame pusmetyje turėjo 9–10 balų įvertinimą. 41,13 proc. egzaminą išlaikiusių kandidatų surinko nuo 16 iki 35 balų. 2015 metais informacinių technologijų valstybiniame brandos egzamine ne tik pagerėjo egzamino išlaikymo rezultatai, bet ir didžiausias procentas kandidatų gavo šimto balų įvertinimą.

Šių egzaminų užduotys buvo parengtos pagal 2011 metais patvirtintas egzaminų programas, prie kurių skelbiamos egzamino minimalius reikalavimus iliustruojančios užduotys.

Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos nuo chemijos, istorijos, fizikos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo dienos galima adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra apibrėžta apeliacijų dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų teikimo tvarka. Mokiniai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per tris darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, mokiniai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.  

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai