Naujienos 
 
 
 
2015-11-03 09:29:17
 

Informuojame, kad nuo 2015 metų spalio 26 dienos  prasidėjo užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalies vertintojų registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Registracija vyks iki lapkričio 10 dienos.

Kviečiame registruoti (-is) kiekvienos mokyklos užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) mokytojus, suderinusius su savo mokyklos vadovu sutikimus dirbti 2016 m. valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalies vertintojais  ir  kurie atitinka šiuos kriterijus:

  1. Atitinkamo užsienio kalbos dalyko mokytojo ar aukštesnė pedagoginė kvalifikacija.
  2. Dalyvavimas brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojams skirtuose mokymuose.
  3. Vertintojo kandidatūrai pritaria mokyklos administracija, kuri registruodama NEC duomenų perdavimo sistemoje KELTAS patvirtina, kad vertintojas yra susipažinęs su vertinamo dalyko egzamino programa, organizavimo ir vykdymo tvarka, yra sąžiningas ir atsakingas, geba dirbti savarankiškai ir turi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių.

2016 metais užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinis brandos egzaminas bus vykdomas pagal 2014 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-390 patvirtintą Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programą (http://www.nec.lt/failai/4285_UZSIENIO_KALBOS_VBE_PROGRAMA_2016.pdf). Joje numatyta, kad užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą sudarys keturios dalys – kalbėjimas, klausymas, skaitymas ir rašymas.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo dalis bus vykdoma vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu švietimo ir mokslo ministro patvirtintuose tvarkaraščiuose numatytomis dienomis (2016 metų brandos egzaminų tvarkaraščio projekte numatyta, kad užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo dalis vyks kovo 21, 22 ir 23 dienomis).

Jeigu būtų registruotas didesnis, negu 2016 m. pasirinkus egzaminus bus reikalingas kalbėjimo daliai vykdyti, būsimų vertintojų skaičius, į 2016 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo dalies vertinimą, suderinę su savivaldybių administracijų švietimo padaliniais, pirmiausia įtrauksime  tuos dalykų mokytojus, kurie 2012–2015 metais dalyvavo egzamino kalbėjimo dalies vertintojų mokymuose, turi valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo patirties, yra susipažinę su vertinamo dalyko egzamino programa, organizavimo ir vykdymo tvarka, turi atitinkamo dalyko vyresniojo mokytojo ar aukštesnę pedagoginę kvalifikaciją.

Rengdamiesi 2016 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo dalies vertinimo procesui, registruotiems dirbti vertintojais mokytojams tęsime mokymus virtualioje mokymų aplinkoje. Apie tai informuosime po registracijos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai