Naujienos 
 
 
 
2016-11-10 14:27:33
 

Švietimo ir  mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė lapkričio 9 dieną patvirtino 2017 metų  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius. Brandos egzaminų tvarkaraštyje numatyta, kad  2017 metų pagrindinė brandos egzaminų sesija balandžio 10 dieną prasidės užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo dalimi. Kol bendrojo ugdymo mokyklose vyks ugdymo procesas, brandos egzaminų tvarkaraštyje numatyta užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių) brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalis bei geografijos brandos egzaminą vykdyti šeštadieniais. Kaip ir kasmet, vyks dvi brandos egzaminų sesijos. Pagrindinė sesija vyks balandžio 10 – birželio 21 dienomis, o pakartotinė sesija – birželio 22 – liepos 7 dienomis. Pagal tvarkaraštį pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas prasidės vasario 10 dieną, o baigsis birželio 1 dieną matematikos gebėjimų patikrinimu.
Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, galima rinktis ir laikyti dar 6 dalykų brandos egzaminus. 2017 metais menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus mokiniai gali pasirinkti iki sausio 16 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki vasario 24 dienos. Apie savo pasirinkimus laikyti egzaminus mokiniai ir buvę mokiniai turi pranešti savo mokyklų, o eksternai – bazinių mokyklų vadovams.
 

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai