Naujienos 
 
 
 
2015-02-25 12:54:19
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2015 metais, gali  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki kovo 3 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

 
Placiau
 
 
2015-02-12 16:11:55
 

Nacionalinis egzaminų centras rengia brandos darbo, naujo Lietuvoje mokinių kompetencijų ugdymo ir pasiekimų vertinimo įrankio, programą. Viešam svarstymui teikiamas atnaujintas brandos darbo programos projektas. Planuojama, kad brandos darbą dvyliktokai galės rengti jau 2016 metais.
Klausimus, pastabas ir pasiūlymus dėl brandos darbo programos projekto prašytume siųsti elektroninio pašto adresu asta.ranonyte@nec.lt iki vasario 27 dienos. Kovo – balandžio mėnesiais planuojama organizuoti vaizdo konferenciją brandos darbo įdiegimo tema.

 
Placiau
 
 
2015-01-30 12:58:07
 

2015 metų kovo 30 – balandžio 1 dienomis vyks lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Pagal 2011 metų liepos 1 dieną Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Nr. V-1197) patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą, įskaita yra privaloma mokiniams, kurie nori baigti vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programą.

 
Placiau
 
 
2015-01-28 08:51:22
 

Informuojame, kad sausio 28 – vasario 26 d. vyks VBE kandidatų darbų vertintojų registracija.
Sudarydami 2015 m. VBE kandidatų darbų vertinimo komisijas, norėtume tiksliai žinoti, kurie kiekvienos mokyklos mokytojai, kaip ir kasmet, suderinę su savo mokyklos vadovu, sutinka dirbti 2015 m. VBE kandidatų darbų vertintojais.

Norėdami užsiregistruoti būsimi vertintojai turi kreiptis į savo mokyklos administracijos atstovą, atsakingą už duomenų pedavimo sistemą KELTAS.  Išsami informacija apie valstybinių brandos egzaminų vertinimo proceso datą, vietą ir vertintojų atrankos principus skelbiama sistemoje KELTAS.
 

 
 
 
2015-01-27 16:04:28
 

2015 m. sausio 28–30 d. Vilniaus universitete vyksta Europos šiuolaikinių kalbų centro (European Centre for Modern Languages) ir Nacionalinio egzaminų centro seminaras, skirtas užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino (VBE) siejimui su Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis (BEKM). Seminare dalyvaus Vilniaus universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, vidurinių mokyklų mokytojai. Atvyksta patyrę lektoriai – BEKM ekspertai Jose Noijonsas iš Olandijos ir Gaboras Szabo iš Vengrijos. Renginį finansuoja Europos Komisija ir Europos šiuolaikinių kalbų centras (European Centre for Modern Languages).

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai