Naujienos 
 
 
 
2016-04-08 08:36:56
 

Balandžio 19 d. vyks vaizdo transliacija, skirta brandos darbo įgyvendinimo gairėms 2017–2018 mokslo metais pristatyti. Pirmieji mokiniai, kurie turės galimybę rengti brandos darbą, šiais metais yra II gimnazijos klasės (10 klasės) mokiniai. Transliacijoje pristatysime, kaip brandos darbo rengimas bus įtrauktas į mokinio individualų ugdymo planą, kaip mokyklos lygmeniu bus administruojamas brandos darbo rengimas ir vertinimas, kaip bus apmokama mokytojams už vadovavimą ir brandos darbų vertinimą. Taip pat bus pristatytas parengtų brandos darbo sklaidos lektorių sąrašas. Šie lektoriai galės vesti seminarus apie brandos darbo rengimo ir vertinimo reikalavimus.

 

 
Placiau
 
 
2016-04-05 15:46:45
 

Informuojame, kad 2016 m. kovo 15 d. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymais yra patvirtintos dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijos. Vertinimo komisijų vardiniai sąrašai ir vertinimo komisijų darbo laikas yra skelbiami Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

 
 
 
2016-04-05 11:14:47
 

Informuojame, kad  užsienio kalbos (prancūzų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo, rašymo dalys vyks gegužės 14 dieną kartu su užsienio kalbos (vokiečių) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo, rašymo dalimis, nes  2016 metais registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus, nėra.

 
Placiau
 
 
2016-04-01 10:15:30
 

Kaip ir kasmet, yra parengti keturių užsienio kalbų – anglų, prancūzų, rusų, vokiečių pasiekimų lygio testai. Jie skirti 10 klasės mokiniams. Anglų kalbos, kurios mokiniai daugiausia mokosi kaip pirmosios užsienio kalbos, visos testo užduotys, kaip numatoma Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, orientuotos į B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Prancūzų, vokiečių ir rusų kalbų, kurių daugiausia mokomasi kaip antrųjų užsienio kalbų, užduočių lygis orientuotas į A2 lygį.

Išsamesnė informacija apie mokinių registraciją ir testams vykdyti paskirtas datas skelbiama Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pasirašytame rašte. Šis raštas skelbiamas duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

 
Placiau
 
 
2016-03-24 09:55:45
 

Kovo 21–23 dienomis pirmą kartą Lietuvoje buvo vykdyta užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino (VBE) kalbėjimo dalis. Per tris dienas visų keturių užsienio kalbų egzaminų kalbėjimo dalį laikė daugiau kaip 22 tūkstančiai kandidatų. Jų kalbėjimą vertino daugiau kaip 1400 vertintojų, egzaminus vykdė apie 700 ugdymo įstaigų admininistracijų vadovų ir mokytojų visoje Lietuvoje, egzaminų vykdymą bei vertinimą koordinavo visų šešiasdešimties savivaldybių švietimo padalinių atstovai.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE kalbėjimo dalyje tikrinami svarbiausi kalbinės komunikacijos gebėjimai. Mokiniai atsakinėjo poromis, atlikdami monologo ir dialogo užduotis. Jų kalbėjimą vertino šių mokinių nemokę mokytojai, kandidatų atliktys buvo įrašomos į kompiuterines laikmenas. Kandidatai šios dalies rezultatus gaus po viso užsienio kalbos VBE egzamino dalies raštu įvertinimo – preliminariai birželio mėnesį.

2016 metais vykstantis užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinis brandos egzaminas pagal savo struktūrą, tikrinamus mokinių gebėjimus, atnaujintus vertinimo kriterijus, vykdymo ir vertinimo procedūras atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenyse apibrėžtus reikalavimus egzaminams, kurie tikrina B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius.

Dėkojame visų savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojams, atsakingiems už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, kurie koordinavo šios egzamino dalies vykdymo ir vertinimo centrų veiklas, vertintojams, kurie sąmoningai įsitraukė į vertinimo procesą, priimdami naujovių iššūkį, vykdytojams, kurių dėka egzamino kalbėjimo dalis vyko sklandžiai, pozityviai nusiteikusiems mokiniams, užsienio kalbų ekspertams, kurie rengė užduotis ir jų vertinimo kriterijus, mokė vertintojus.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai