Naujienos 
 
 
 
2013-12-04 08:39:14
 

Pranešame, kad jau galite susipažinti ir naudotis 2011 m. tarptautinių tyrimų TIMSS ir PIRLS atvirų užduočių leidiniais: „PIRLS 2011 skaitymo gebėjimus tikrinančių užduočių pavyzdžiai. 4 klasė“, „2011 m. tyrimo TIMSS 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai“, „2011 m. tyrimo TIMSS 4 klasės matematikos uždavinių pavyzdžiai“, „2011 m. tyrimo TIMSS 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai“, „2011 m. tyrimo TIMSS 8 klasės matematikos uždavinių pavyzdžiai“. Šiuose leidiniuose rasite užduotis, jų vertinimo instrukcijas ir įvairią statistinę informaciją apie tai, kaip Lietuvos bei kitų šalių mokiniams sekėsi atlikti leidiniuose pateiktas užduotis. Kartu su tyrimo TIMSS leidiniais rasite ir sąsiuvinius su šešiais atskleistais TIMSS testo užduočių blokais, kuriuose užduotys sugrupuotos taip, kaip 2011 m. tyrimo TIMSS testavimo metu. Šį sąsiuvinį lengva kopijuoti bei kitaip naudoti Jūsų reikmėms.
 

 
Placiau
 
 
2013-11-25 14:47:34
 

Kviečiame registruotis į Nacionalinio egzaminų centro įgyvendinamo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ konferenciją, kuri vyks š.m. gruodžio 4 d.

 
Placiau
 
 
2013-11-15 15:52:16
 

Lapkričio 15 dienos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu patvirtintos lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcijos 2014 metams. Jos skelbiamos NEC tinklalapyje.

 
Placiau
 
 
2013-11-13 10:15:51
 

Skelbiame svarstyti 2014 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą su planuojamais keitimais (pažymėti geltonai).
Siūlome susipažinti ir kviečiame iki lapkričio 21 d. pareikšti savo nuomones ir pateikti pastabas, kaip patobulinti dokumentus, el. paštu centras@nec.lt .

 

 
Placiau
 
 
2013-11-05 08:16:09
 

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino 2014 metų kalbų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Iš Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje svarstyti paskelbtų 3 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į apklausoje dalyvavusių respondentų (mokinių, mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, vertintojų, švietimo darbuotojų ir kt.) pareikštas nuomones, pastabas, pasiūlymus ir apklausos rezultatus, atrinktas daugiausia pritarimo sulaukęs Lietuvos moksleivių sąjungos parengtas variantas, papildytas įskaitų, mokyklinių brandos egzaminų, pakartotinės sesijos brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo datomis. Tvarkaraštyje numatyta užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų, vokiečių) brandos egzaminus vykdyti šeštadieniais gegužės mėnesį. Pagrindinis atrinkto tvarkaraščio privalumas, pasak apklausoje dalyvavusių respondentų, yra ilgesni laiko tarpai tarp atskirų egzaminų, leisiantys geriau pasiruošti.
 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai